Eesti

Eestis kasutusel olnud ja kasutusel olev relvastus
Püstolid

Automaadid
Snaiprid & Vintpüssid
Püstolkuulipildujad
Kuulipildujad

Pumppüssid
Miinipildujad & Õhutõrje
Granaadi- & Raketiheitjad
Granaadid & Lõhkeained