Airfields

Ämari airfield(Mapped 0%) 59°15'35.5"N 24°12'24.3"E Tapa airfield(Mapped 0%) 59°14'12.6"N 25°57'17.4"E Kuusiku airfield(Mapped 0%) 58°59'30.5"N 24°42'59.6"E Rutja airfield(Mapped 0%)
59°32'12.6"N 26°18'46.1"E

Haapsalu(Kiltsi) airfield(Mapped 0%) 58°54'41.6"N 23°29'17.0"E Raadi airfield(Mapped 0%) 58°24'03.2"N 26°46'12.5"E Nurmsi airfield(Mapped 0%) 58°51'53.5"N 25°44'01.4"E Võhma airfield(Mapped 0%)
58°39'15.2"N 25°35'22.2"E

Lasnamäe older airfield(Mapped 0%)
59°26'50.3"N 24°49'59.6"E

Lasnamäe newer airfield(Mapped 0%)
59°27'00.3"N 24°51'37.0"E

Türisalu airfield(Mapped 0%)
59°24'07.2"N 24°20'39.8"E

Pärnu airfield(Mapped 0%)
58°25'06.8"N 24°28'16.4"E

Rakvere airfield(Mapped 0%)
59°22'04.6"N 26°21'24.0"E

Kogula airfield(Mapped 0%)
58°18'16.9"N 22°16'17.3"E

Aste airfield(Mapped 0%)
58°21'39.4"N 22°26'46.5"E

Suislepa airfield(Mapped 0%) 58°11'35.5"N 25°56'49.1"E Valga airfield(Mapped 0%)
57°48'45.9"N 26°04'36.7"E

Virtsu airfield(Mapped 0%)
58°37'28.0"N 23°32'28.8"E

Väike-Pakri airfield(Mapped 0%)
59°20'43.2"N 23°57'47.3"E

Tonja airfield(Mapped 0%)
57°59'11.7"N 27°36'12.3"E

Olgina airfield(Mapped 0%)
59°23'18.9"N 28°06'42.3"E

Piibe highway airfield(Mapped 0%)
59°24'04.0"N 25°16'48.6"E
Karuse highway airfield(Mapped 0%)  
58°34'01.9"N 23°47'03.9"E

Kasepää highway airfield(Mapped 0%)  
58°46'48.6"N 26°55'32.3"E

Papissaare seaplane harbour (Mapped 0%) 
58°21'58.8"N 21°58'54.8"E

Tallinna lennusadam(Kaardistatud 0%) 
59°27'07.8"N 24°44'18.5"E

Haapsalu lennusadam(Kaardistatud 0%) 
58°57'43.4"N 23°31'04.4"E