Kasutatud allikas: https://www.mil.hiiumaa.ee/xx/Saaremaa-Mustjala-Tagaranna-seniitraketidivisjon-JP.pdf

Tagaranna

Asukoht: 58°32'26.9"N 22°12'35.0"E

Pindala:

Hoonete arv: 79

Relvastus: S-125 ja S-75

Kutsung: "Katjuša"
Seisukord: Kolm laskeseadmete positsiooni on täielikult hävitatud, nende asemel on kuni 2 m sügavused karjäärid (säilinud on üksikuid rajatiste detaile); ühel neist on vallid ära veetud, põhi sellel paiknevate rajatistega on alles. Kuni 1 m sügavuseks karjääriks on muudetud ka autopargi ala, mis kujutas endast kuni 2 m kõrguste vallidega ääristatud väljakut. Komandopunkt ja betoonkaponiirid on väga hästi säilinud (ainult raketihoidla ühel osal on ära viidud seinablokid ja selle katusepaneelid on tõstetud hoone kõrvale). Eriti heas seisukorras on II maailmasõja aegsed punkrid ja reservuaar. Enamik hooneid on ilma katusteta, u 1/3 neist on rusudes.


Praegune funktsioon:  Hooned on kasutuseta (v.a stiihiline prügistamine ja lammutus), stardipositsioone on peale 1998.a kasutatud karjääridena.

Väeüksus: 1968. a-ni 1176. seniitraketipolk, seejärel 210. seniitraketibrigaad, 1978. a-st 210. Punalipuline seniitraketibrigaad (kutsung „Zastupnik”).

Lisainfo:  Divisjon on rajatud sõjaeelse rannapatarei komandopunkti linnakusse, millest on veel alles mitu väga hästi säilinud punkrit ja betoonreservuaar, ent ka muid rajatisi. Käesolevas töö raames ei jõutud kogu divisjoni territooriumi läbi käia ning selles ei ole kajastatud kõiki territooriumil asuvaid ehitisi.