Laadla

Asukoht: 57°58'49.6"N 22°02'38.8"E
Pindala:

Hoonete arv: 85

Relvastus: S-125

Kutsung: „Detonatsija”

Seisukord:  Ühe laskeseadme positsiooni vallid on täielikult ära veetud, ülejäänud kolm on üsna hästi säilinud. Komandopunkt, raketihoidla ja torniga varjend on väga hästi säilinud. Enamik väikesi hooneid on ilma katusteta, u 1/4 neist on rusudes. Komplekshoone on akendeta, kuid laepaneelid on suuremalt osalt vettpidavad ja hoone lääneosale on enne 1998.a pandud uus plekk-katus

Praegune funktsioon: Ühes elamus elatakse, komandopunktis hoitakse heinaruloone, ülejäänu on kasutamata.

Lisainfo:  Varupositsioonid Sääre ja Kargi külas; valepositsioonid Türju külas (tuuleturbiinide juures).