Iru

Asukoht:  59°27'41.2"N24°56'22.9"E
Seisukord: Lammutatud. Tänapäeval    kõrguvad seal tehasehooned. 
Relvastus: S-125 raketibaas