Võhma

Asukoht: 58°39'13.6"N 25°35'00.5"E

Pindala: 183ha

Seisukord: Lennurada lammutatud, hooned osaliselt alles.

Lennuraja tüüp: Muru

Lennuraja pikkus: 2,5km