Rutja

Asukoht: 59°32'12.6"N 26°18'46.1"E

Pindala: 170ha

Seisukord: Hooned lagunenud/ lammutatud, lennurada lagunemas.

Lennuraja tüüp: Betoon

Lennuraja pikkus: 2,5km